Tettsteder i Kristiansand

Tettstedet Kristiansand ligger innenfor grensene for kommunen Kristiansand. Kart fra SSB, 2005

Tettstedet Kristiansand ligger i sin helhet innenfor kommunegrensene og hadde pr. 1. januar 2009 et folketall på 80 109. I tillegg regner SSB at det er fire tettsteder i Kristiansand kommune: Skålevik (Flekkerøy) har 2 635 innbyggere, Strai har 1 332, Justvik 1 613 og Tveit med 1 390 innbyggere.

De sørligste delene av tettstedet Vennesla ligger også i Kristiansand kommune.

Tettstedet Kristiansand er nr. 8 i rekkefølge blant landets tettsteder, men dersom man regner hver av de to dobbeltbyene Skien-Porsgrunn og Fredrikstad-Sarpsborg som to separate tettsteder, er Kristiansand landets femte mest folkerike tettsted.