Kristiansand kommune

Tettsteder i Kristiansand

Tettstedet Kristiansand ligger innenfor grensene for kommunen Kristiansand. Kart fra SSB, 2005 Tettstedet Kristiansand ligger i sin helhet innenfor kommunegrensene og hadde pr. 1. januar 2009 et folketall på 80 109. I tillegg regner SSB at det er fire tettsteder i…